נדל"ן

המשרד עוסק בתחום הנדל”ן על כל היבטיו לרבות ליטיגציה בתחום זה.

  • ליווי משפטי של עסקאות נדל"ן שונות לרבות מכירה ורכישה של מבנים למגורים, מסחר משרדים ונדל”ן מניב.

  • טיפול ומתן חוות דעת בכל הקשור בדיני הפקעות לרבות תביעות פיצויים בגין פגיעות תכנוניות, עריכת הסכמי קבלנות לרבות ליווי מכרזים ציבוריים הנוגעים לתחום הנדל”ן.

  • ייצוג משפטי מקצועי ונרחב ללקוחות המשרד במסגרת סכסוכיהם המשפטיים, ובכלל זה ליווי בתביעות הנוגעות לזכויות חוזיות וקנייניות, פרויקטי נדל"ן, עתירות מנהליות, סכסוכים בין שותפים ובעלי קרקע, ליקויי בניה ותכנון ובניה, לפני בתי המשפט על ערכאותיהם השונות, ועדות מנהליות, המפקח על הבתים המשותפים ובמסגרת בוררויות והליכי חדלות פירעון.