Judge's%20Table_edited.jpg

חוזים

משרדנו מעניק ליווי משפטי בתחום ההסכמים והחוזים המורכבים ותופר הסכמים מותאמים לפי מידות הלקוח ובין השאר עורך המשרד הסכמים אלו: הסכמים מסחריים | הסכם מייסדים | חוזה השקעה | עסקאות מסחריות מורכבות (הסכמי ייצור,Joint Ventures, שותפויות אסטרטגיות) I הסכם קומבינציה I הסכם אופציה I עריכת הסכמי סודיות (NDAs) הסכם מכר מניות | הסכם הלוואה | הסכם שותפות | חוזה נאמנות | חוזה קבלן | הסכם זכיינות | הסכם פיתוח | חוזה מכר וקניית דירה | חוזה בוררות | חוזה יחסי ממון | הסכם ממון I חוזה שכירות | הסכם שיווק | חוזה בלעדיות | זכרון דברים | חוזים עסקיים, מסחריים פרטיים ועוד.